Jūrmalas pilsētas e-pakalpojumu portāls

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi vienotā e-pakalpojumu portālā.

Šobrīd portālā var izmantot divus e-pakalpojumus: pieteikšanās ilglaicīgajām caurlaidēm iebraukšanai Jūrmalā un nekustamā īpašuma nodokļa samaksa.

Jūrmalas iebraukšanas caurlaide

Pieteikšanās iebraukšanas caurlaidei Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē