Jūrmalas pilsētas e-pakalpojumu portāls

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi vienotā e-pakalpojumu portālā.

Šobrīd portālā var izmantot divus e-pakalpojumus: pieteikšanās ilglaicīgajām caurlaidēm iebraukšanai Jūrmalā un nekustamā īpašuma nodokļa samaksa.


Sākot ar 2018. gada 1. oktobri iebraukšnai Jūrmalā iegādāties caurlaidi nav nepieciešams līdz pat 2019. gada 1. aprīlim.

Jūrmalas iebraukšanas caurlaide

Pieteikšanās iebraukšanas caurlaidei Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē