Jūrmalas pašvaldības pakalpojumu portāls

Caurlaižu pakalpojumi

Bezmaksas caurlaides
Caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu
Maksājumi un caurlaižu pārreģistrācija

Ātrā caurlaides iegāde

Norēķini ar maksājumu karti vai internetbanku pilnas maksas caurlaidēm

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē